<div align="center"> <h1>PZITS</h1> <h3>pzits, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, aktualności, Struktura Oddziału, Struktura Zrzeszenia, Szkolenia, biuro Studiów i Rzeczoznawstwa, Sympozja, Konferencje, Seminaria, Czasopisma fachowe, Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Prz</h3> <p>pzits, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, aktualności, Struktura Oddziału, Struktura Zrzeszenia, Szkolenia, biuro Studiów i Rzeczoznawstwa, Sympozja, Konferencje, Seminaria, Czasopisma fachowe, Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Prz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.groh.art.pl/pzits/index.html" rel="nofollow">http://www.groh.art.pl/pzits/index.html</a></p> </div>